گالری

gallery/kh1_1528618777.jpg
Details Gallery

خدمات کارخانه نسکو گاز

خدمات نسکو گاز
gallery/kh2_1528618783.jpg
Details Gallery

خدمات کارخانه نسکو گاز (2)

خدمات نسکو گاز
gallery/kh3_1528618783.jpg
Details Gallery

خدمات کارخانه نسکو گاز (3)

خدمات نسکو گاز
gallery/kh_1528618769.jpg
Details Gallery

خدمات کارخانه نسکو گاز (4)

خدمات نسکو گاز
gallery/nescogaz7_1521361194.jpg
Details Gallery

توزیع و تحویل کپسول گاز

خدمات نسکو گاز

نسکو گاز

مجتمع تولیدی گاز های صنعتی و طبی نسکو ، دارای کارخانه تولیدی انواع گاز های اکسیژن ، آرگون ، نیتروژن و دی اکسید کربن با قابلیت تولید بالای روزانه و تحویل در سریع ترین زمان ممکن.