گالری

gallery/k1_1528618748.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز1

کارخانه نسکو گاز
gallery/k2_1528618749.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز1 (2)

کارخانه نسکو گاز
gallery/k3_1528618753.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز (3)

کارخانه نسکو گاز
gallery/k4_1528618755.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز (4)

کارخانه نسکو گاز
gallery/k5_1528618760.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز (5)

کارخانه نسکو گاز
gallery/k6_1528618764.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز (6)

کارخانه نسکو گاز
gallery/k7_1528618773.jpg
Details Gallery

قسمت های کارخانه نسکو گاز (7)

کارخانه نسکو گاز
gallery/m1_1528618787.jpg
Details Gallery

محصولات کارخانه نسکو گاز

کارخانه نسکو گاز
gallery/m2_1528618790.jpg
Details Gallery

محصولات کارخانه نسکو گاز (2)

کارخانه نسکو گاز
gallery/nemaye-biroone-nesco-gas_1521365836.jpg
Details Gallery

نمای بیرونی کارخانه نسکو گاز

کارخانه نسکو گاز
gallery/nemaye-dakheli-nesco-gas2_1521365845.jpg
Details Gallery

نمای داخلی کارخانه نسکو گاز

کارخانه نسکو گاز

نسکو گاز

مجتمع تولیدی گاز های صنعتی و طبی نسکو ، دارای کارخانه تولیدی انواع گاز های اکسیژن ، آرگون ، نیتروژن و دی اکسید کربن با قابلیت تولید بالای روزانه و تحویل در سریع ترین زمان ممکن.